Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận, vì việc bạn truy cập và sử dụng Trang web clip.agu24.ru của chúng tôi biểu thị rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong chính sách bảo mật này hoặc các điều khoản của chúng tôi, vui lòng không truy cập hoặc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc gửi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn:

Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó người đó có thể được xác định bởi (Thông tin cá nhân trực tuyến). Nó không bao gồm dữ liệu đã được ẩn danh hoặc giả danh.

Cookies:

Cookies là một số hiệu đặc biệt mà chúng tôi chuyển đến thiết bị của bạn để hệ thống của chúng tôi có thể nhận diện thiết bị của bạn và cung cấp các tính năng mà bạn được quyền truy cập.

Tính năng Trợ giúp (Help) ở hầu hết các trình duyệt sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookies mới, hoặc cách chặn tất cả các cookies được gửi đến. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xóa hoặc khóa dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các tính năng bổ sung của trình duyệt (add-on), như Flash cookies, bằng cách thay đổi cài đặt của tính năng bổ sung hoặc truy cập vào website của nhà cung cấp các tính năng đó. Do cookies cho phép bạn tận dụng được một số chức năng đặc biệt của clip.agu24.ru, chúng tôi đề nghị bạn nên bật tính năng cookies.

Điều kiện sử dụng, thông báo, và sửa đổi:

Khi bạn truy cập vào clip.agu24.ru, sự truy cập của bạn và bất kỳ vấn đề phát sinh nào liên quan đến sự bảo mật đều tuân theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật này và Thỏa thuận sử dụng, bao gồm giới hạn thiệt hại, cách giải quyết các vấn đề phát sinh, và việc áp dụng luật Việt Nam. Do clip.agu24.ru liên tục cải thiện dịch vụ và sản phẩm để phục vụ bạn tốt hơn, nên Chính sách bảo mật và Thỏa thuận sử dụng sẽ thường xuyên được thay đổi và cập nhật. Chúng tôi có thể email thông báo cho bạn về những thay đổi trong những chính sách. Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến khích bạn thường xuyên theo dõi trên website của clip.agu24.ru để cập nhật với những thay đổi trong chính sách của chúng tôi.